Afbeelding1

Waarom een cursus Eertse Hulp Bij Ongevallen met Kinderen

Jaarlijks krijgen tienduizenden kinderen een ongeval waarvoor zij moeten worden behandeld door een huisarts of in het ziekenhuis.

Ongevallen vereisen soms een snelle en directe actie van mensen die, al dan niet toevallig, in de buurt zijn en vaak niet een EHBO(K) cursus hebben gevolgd.

100 รก 200 kinderen overlijden zelfs door ongelukken in en rondom het huis of in het verkeer. Dit kan komen doordat kleine kinderen geen gevaren kunnen herkennen en op onderzoek uitgaan en grotere kinderen i hun spel onoplettend zichzelf in ernstig gevaar kunnen brengen. Vanuit mijn werk als Ambulance Verpleegkundige, weet ik dat het verlenen van eerste hulp aan kleine kinderen vaak wordt beinvloed door emotionele en paniek situaties. Tevens zijn de EHBO technieken die bij Kinderen moeten worden toegepast vaak anders dan bij volwassenen.

Een cursus eerste hulp bij ongevallen bij Kinderen moet er toe bijdragen dat een ieder die verantwoordelijk is voor kinderen (ouders, verzorgers, opa en oma, zij die er beroepshalve mee werken,(kinderdagverblijf, na schoolse opvang), kennis, kunde en zelfvertrouwen mee te geven om in acute situaties adequate hulp te kunnen bieden. Het behandeld van schaafwond tot hartmassage en mond op mond/neus beademing..

Het op de juiste wijze leren reageren en handelen in acute situaties kan de kans op verergeren van het letsel en zelfs overlijden verkleinen. Het vereist naast kennis ook praktische vaardigheden.

Belangrijk is te bedenken dat:

ongelukken voorkomen hadden kunnen worden daar deze vaak beginnen met een onveilige situatie voor kinderen, voorbeelden:

Gevaar voor kinderen 1Gevaar voor kinderen 2Gevaar voor kinderen 3Vergiftiging door pillen

De cursus is opgebouwd uit een theoretisch deel waarin u kennis maakt met anatomie, fysiologie en leeftijd gerelateerde eigenschappen en een praktisch deel waarin wij u aanleren hoe te handelen bij een verslikking, vergiftiging en in het ergste geval het kunnen beademen en toepassen van hartmassage bij een kind van 0 tot 12 jaar.

De instructeurs beschikken allen over ruime praktische ervaring in de acute ambulance hulpverlening en een uitgebreide medisch theoretische kennis, waardoor zij in staat zijn de eventuele vragen die u heeft te kunnen beantwoorden. De cursus bestaat uit 3 avonden van 2.5 uur.

slogan