Bij meer dan 70% van de mensen die getroffen worden door een circulatiestilstand is sprake van fibrillatie, waarbij het hart ongecontroleerd trilt in de borstkas. Het hart kan tijdens fibrillatie onherstelbare schade oplopen. Het is daarom noodzakelijk dat het hart zo snel mogelijk weer een normaal ritme krijgt. Dit kan door het geven van een stroomstoot. Hulpverleners buiten het ziekenhuis en/of ambulance konden tot nu toe niets anders dan reanimeren in afwachting van specialistische hulp waardoor dergelijke stroomstoten pas na ±7 min gegeven konden worden.

Een leven redden met één druk op de rode knop 1

Wat is een AED ?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met een AED kunt u stroomstoten toedienen bij hartfalen.al dan niet automatisch. Een AED bepaald zelf naar aanleiding van zijn eigen analyse of een stroomstoot noodzakelijk is. En zal nooit een schok geven als het niet nodig is en is derhalve 100% veilig.

Waar vind ik een AED?

AED’s komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. Denk daarbij aan vliegvelden, winkelcentra, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken.

Let dus altijd op het beeldmerk.

images

AED’s zijn makkelijk mee te nemen. Het kan dus zijn dat iemand een AED bijvoorbeeld per auto of (motor)fiets meebrengt. Dankzij het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken worden zo’n 3.000 noodhulpauto’s van de politie voorzien van AED’s. Dit besluit betekent dat politiepersoneel een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verhoging van de overlevingskansen van slachtoffers van een hartstilstand.

De keuze van een AED – Defibrillator

Als onafhankelijke partner met gecertificeerde eigen AED instructeurs help ik u graag op weg bij uw keuze voor een goede, binnen uw organisatie passende AED – Defibrillator.

Collectie AED

De meest gestelde vraag:

“Welke AED moeten wij nu kopen?”. Veel klanten zien momenteel door de bomen het bos niet meer, en de keuze is inderdaad erg lastig door het grote aanbod van AED’s op dit moment.

Als onafhankelijke aanbieder van AED’s heb ik “selectiegids” opgesteld, waarin allerlei zaken aan de orde komen, waar u rekening mee moet houden bij het aanschaffen van een AED. Zonder ook maar één merk te noemen komen de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse AED’s aan de orde, zodat uzelf een keuze kunt maken welke eigenschappen van een AED voor uw organisatie belangrijk zijn. Daarbij blijft het persoonlijk gesprek natuurlijk ontzettend belangrijk want ik verwacht niet van u dat er medische kennis aanwezig is en de keus dus moeilijk blijft.

Een afspraak is zo gemaakt.

slogan