Welkom op de website van ABC Resque Medical Trainingen

Mijn naam is Aad Vonk Otten, Ambulance Verpleegkundige & Instructeur. Op deze website vindt u alle informatie over waar u toe in staat bent na het volgen van een door onze organisatie verzorgde training, Geen paniek maar doordacht handelen of juist niet.

Aad ,emsflag2

Blijf niet langer een toeschouwer, maar wordt een geoefend hulpverlener!

Dagelijks worden er alleen al in Nederland ruim 43 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.Dit zijn zo’n 15.000 mensen per jaar! Een acuut hartinfarct is vaak de oorzaak van een hartstilstand. Een hartstilstand is een levensbedreigende situatie, wanneer hier niet onmiddellijk hulp wordt geboden is de kans op herstel nul.

Deze hulp kan bestaan uit reanimatie. Hoe eerder er wordt gestart met reanimeren (hartmassage en mond op mond beademing), hoe groter de kans op herstel. Als bij een hartstilstand direct wordt gestart met reanimeren en er binnen 2 minuten gebruik kan worden gemaakt van een AED, tot dat professionele hulpverleners van een ambulancedienst het kunnen over nemen, wordt de kans op volledig herstel alleen maar groter.

De meeste mensen worden thuis door een hartstilstand getroffen, vaak als donderslag bij heldere hemel. Als familie, huisgenoten, vrienden en/of buren op dat moment kunnen starten met reanimeren, zouden jaarlijks honderden levens meer gered kunnen worden.

Reanimatie, hartmassage en mond op mond beademing zijn levensreddende handelingen. Dit kunt u ook leren, maar niet alleen uit een boekje maar door ervaren instructeurs, allemaal werkzaam in de ambulance hulpverlening.

Ream-AED Training  Beademen G3

Herken na de training voortaan zelf de symptomen van een hart en/of ademstilstand. Leer de vaardigheden van controleren, vaststellen, alarmeren, reanimeren (hartmassage en mond op mond beademing) en het gebruik van een AED.

Volg bij ons een training reanimatie en Automatische Externe Defibrillator (AED) bediener volgens de ABC methodiek en behoud uw vaardigheden door jaarlijks minstens één herhalings training te volgen.

A(irway) B(reathing) C(irculation) daar red u levens mee!

slogan